Anbi

Naam: Dansity Amsterdam
Statutaire naam: Stichting Dansity
RSIN fiscaal nummer: 8006.64.747
Adres: Oudezijds Voorburgwal 268-DE, 1012 GL Amsterdam
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de danskunst en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Bestuurders:
Els Iping, voorzitter
Michiel Mulder, penningmeester
Joanneke Lootsma, secretaris
Beloningsbeleid volgens de cao van de Nederlandse dans. Het bestuur is onbezoldigd.
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015