Performers | Erik Woltmeijer
Ko van den Bosch

Erik Woltmeijer

muzikant (Nederland)

Erik is afgestudeerd aan de faculteit theatercompositie en muziektechnologie van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij woont in Wageningen sinds 1990, uitgezonderd de vierjarige periode dat hij werkte als bewonersdeskundige bij Advies- en onderzoekbureau voor Milieuvriendelijk bouwen BOOM te Delft, na zijn studie Huishoud- en Consumentenwetenschappen aan de Wageningse Universiteit.

Zijn ervaring is zeer divers. Hij heeft drie maanden door 10 Europese landen getourd met een groep milieuactivisten en kunstenaars. Hij heeft een aantal verschillende bands bij elkaar gebracht, cd's met eigen werk opgenomen en een aandeel gehad in diverse theaterprojecten. Bij theatergroep de Lunatics was hij geluidstechnicus. Hij componeerde muziek voor de voorstellingen Vreemde Oren en Varkens van Arjen Stavenuiter. Hij assisteerde componist Harry de Wit bij een aantal projecten. Hij speelt tevens Fender Rhodes-piano in de Nu-jazzband Piscine Bleue. Hij werkt onder de bedrijfsnaam Grondtoon.

Erik Wo;tmeijer

muzikant (NL)

Erik graduated at the faculty Theatre Composition and Music Technology at the Utrecht School of the Arts. He lives in Wageningen since 1990, except for a four years period after he finished his study at the University of Wageningen, when he was engaged as an expert with the environmental research buro BOOM.

He worked in many different fields. He toured for three months with a group of artists and environmental activists through Europe. He raised a number af bands, produced cd?s with his self created music and was part of many different theatre productions. He worked as a sound technician with theatre company Lunatics. He composed music for Arjen Stavenuijters theatre productions Vreemde Oren and Varkens. He assisted composer Harry de Wit with a few of his projects and plays the Fender Rhodes-piano in the Nu-jazzband Piscine Bleue. His company brandname is Grondtoon

< terug